Medlemskap Snøgg fotballMedlemskontingent:

Her betaler du medlemskontingenten for 2017 sesongen!

Medlemskontingenten bidrar blant annet til driften klubbhuset, baner ute og trenere. Medlemskontingenten er obligatorisk for alle aktive i klubben og dekker bl.a forsikring i Idrettforbundet. Alle som deltar i organisert idrett må være medlem i den klubben de tilhører.
Alle med hjerte for Snøgg Fotball kan også bli støttemedlem i klubben.


Treningsavgift:

Treningsavgift (Fra 10 år og oppover) går til - Drift av klubben - Treningstid - Utstyr(Fotballer, vester, kjegler) - Alt annet som er nødvendig for å kunne spille fotball. På neste side får dere noen valg i forhold til hvilken klasse dere tilhører, og lag under der. Det er viktig at det velges korrekt lag, slik at vi får registrert medlemmene våre i riktige kategorier.


Husk at alle aktive medlemmer i klubben også skal betale Medlemskontingenten, som du finner her  Medlemskontingent: