Snøgg Fotball
Besøksadresse: Lisleheradveien 27, 3678 Notodden
Telefon:

Ola Wårås - styreleder, mob: 402 13 200

E-post: dagligleder@sksnogg-fotball.no
Bankkonto Hjartdalbanken: 2699 44 13359
Hjemmeside: http://www.sksnogg.no
Klubbfarger: Hvit trøye, grønn shorts, grønne strømper
Andre farger: Sort trøye, sort shorts, sorte strømper
Hovedklubbens hjemmeside: Snøgg Fotballs hjemmeside
Administrator E-post: andrsolt@online.no
KlubbNr: GR0807002620

 

STYRET I SNØGG FOTBALL 2018-2019:

 

Styreleder: Ola Wårås - tlf.  402 13 200

Nestleder: Veslemøy Wåle

Styremedlem: Arne Elgen

Styremedlem:  Kenneth Bårdseng

Styremedlem: Nina Skjulestad

Varamedlem: Ingar Flåta

Valgkomité: Ole Morten Erichsrud (leder), Jonny Pettersen, Merethe Kjosvold Johnsen og Silje Brokke (vara).

Revisorer: Vegard Slåtta og Håvard Saga

------------------------------------------------------

FIKS- /overgangsansvarlig: Andreas Soltvedt - e-post: andrsolt@online.no