Snøgg Fotball
Besøksadresse: Lisleheradveien 27, 3678 Notodden
Telefon:

Ola Wårås - styreleder, mob: 402 13 200

E-post: dagligleder@sksnogg-fotball.no
Bankkonto Hjartdalbanken: 2699 44 13359
Hjemmeside: http://www.sksnogg.no
Klubbfarger: Hvit trøye, grønn shorts, grønne strømper
Andre farger: Sort trøye, sort shorts, sorte strømper
Hovedklubbens hjemmeside: Snøgg Fotballs hjemmeside
Administrator E-post: andrsolt@online.no
KlubbNr: GR0807002620

 

STYRET I SNØGG FOTBALL 2017-2018:

 

Fungerende styreleder: Ola Wårås - tlf.  402 13 200

Styremedlem: Inger Line Hamre

Styremedlem:  Eirill Murtnes

Styremedlem:  Jørgen Buer

Styremedlem: Nina Skjulestad

Varamedlem: Tonje Pedersen Rasmussen

Leder i valgkomiteen: Ole-Morten Erichsrud

Revisorer: Rita Jonassen og Sveinung Hesjedal

------------------------------------------------------

FIKS- /overgangsansvarlig: Andreas Soltvedt - e-post: andrsolt@online.no